LUPUS CONSULTING

Naziv:

LUPUS CONSULTING

Skraćeno poslovno ime:

LUPUS CONSULTING d.o.o.

Poslovno ime:

Društvo sa ograničenom odgovornošću LUPUS CONSULTING KIKINDA

Kontakt podaci: LUPUS CONSULTING

Lokacija:

Kikinda

Mesto:

Banatsko Veliko Selo

Adresa:

Nikole Tesle 55 4. sprat, 19

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

29.11.2017

Šifra delatnosti:

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem - 7022

PIB:

110351171

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Tatjana Knežević

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Tatjana Knežević , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0000000494267-17