LUKA TRANS-2010

Naziv:

LUKA TRANS-2010

Skraćeno poslovno ime:

LUKA TRANS-2010 d.o.o.

Poslovno ime:

Društvo za trgovinu transport i usluge LUKA TRANS-2010 d.o.o. Lazarevac

Kontakt podaci: LUKA TRANS-2010

Lokacija:

Lazarevac

Mesto:

Arapovac

Adresa:

Arapovac 114

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

31.5.2013

Šifra delatnosti:

Drumski prevoz tereta - 4941

PIB:

108097016

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Nevena Šljukić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Nevena Šljukić , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

170-0030019813001-36