PRIVREDNO DRUŠTVO LEMI TRON DOO STARI KAČANIK

Naziv:

LEMI TRON

Skraćeno poslovno ime:

PRIVREDNO DRUŠTVO LEMI TRON DOO STARI KAČANIK

Poslovno ime:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE LEMI TRON DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU STARI KAČANIK

Kontakt podaci: PRIVREDNO DRUŠTVO LEMI TRON DOO STARI KAČANIK

Lokacija:

Kačanik

Mesto:

Stari Kačanik

Adresa:

Partizanski put bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

10.3.2010

Šifra delatnosti:

Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo - 2361

PIB:

106516574

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Đorđe Đokić

Funkcija:

Direktor

Članovi:

Ime i prezime:

Đorđe Đokić , udeo: 100 %