KRNE TRADE 017

Naziv:

KRNE TRADE 017

Skraćeno poslovno ime:

KRNE TRADE 017 doo Bosilegrad

Poslovno ime:

KRNE TRADE 017 društvo sa ograničenom odgovornošću, Bosilegrad

Kontakt podaci: KRNE TRADE 017

Lokacija:

Bosilegrad

Mesto:

Donja Lisina

Adresa:

Donja Lisina bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

21.4.2010

Šifra delatnosti:

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo - 4643

PIB:

106590121

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Nemanja Krstić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Nemanja Krstić , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

275-0010222089034-88

RZZO:

4000371882