KAP PO KAP IZVOR

Naziv:

KAP PO KAP IZVOR

Poslovno ime:

LAZAR JOVANOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA BRIKETA KAP PO KAP IZVOR PREKOVCE

Kontakt podaci: KAP PO KAP IZVOR

Lokacija:

novo Brdo

Mesto:

Prekovce

Adresa:

Prekovce bb

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

25.1.2017

Datum osnivanja:

25.1.2017

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Dodatni opis:

Novo Brdo

Šifra delatnosti:

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća - 1629

PIB:

109874702

PIO:

0278650080