JEMIX FARMAHEM

Naziv:

JEMIX FARMAHEM

Skraćeno poslovno ime:

JEMIX FARMAHEM d.o.o. Užice

Poslovno ime:

JEMIX FARMAHEM d.o.o. Užice

Kontakt podaci: JEMIX FARMAHEM

Lokacija:

Užice

Adresa:

Stevana Sinđelića 42

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

27.3.2012

Šifra delatnosti:

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda - 2110

PIB:

107492046

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Milija Drčelić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

250-1460000455770-77