JANKOVIĆ-AS

Naziv:

JANKOVIĆ-AS

Skraćeno poslovno ime:

ALEKSANDAR JANKOVIĆ PR JANKOVIĆ-AS

Poslovno ime:

ALEKSANDAR JANKOVIĆ PR PROIZVODNjA POGREBNE OPREME JANKOVIĆ-AS PALIKUĆA

Kontakt podaci: JANKOVIĆ-AS

Lokacija:

Leskovac

Mesto:

Palikuća

Adresa:

Palikuća bb

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

2.7.2018

Datum osnivanja:

2.7.2018

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Proizvodnja ostalih predmeta - 3299

PIB:

110898216

PIO:

1150692034