IDM albero doo Lebane

Naziv:

IDM ALBERO

Poslovno ime:

IDM albero doo Lebane

Kontakt podaci: IDM albero doo Lebane

Lokacija:

Lebane

Mesto:

Lugare

Adresa:

Lugare bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

20.11.2013

Šifra delatnosti:

Rezanje i obrada drveta - 1610

PIB:

108306926

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Miljan Papović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Miljan Papović , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

275-0010222506646-07