HOME SERVICE

Naziv:

HOME SERVICE

Poslovno ime:

HOME SERVICE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Kontakt podaci: HOME SERVICE

Lokacija:

Novi Beograd

Adresa:

Bulevar Zorana Đinđića 71, lokal 28

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

17.10.2007

Šifra delatnosti:

Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu - 9700

PIB:

105234381

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Slavka Drašković

Funkcija:

Direktor

Članovi:

Ime i prezime:

Slavka Drašković , udeo: 100 %