GREEN FLUORITE

Naziv:

GREEN FLUORITE

Skraćeno poslovno ime:

GREEN FLUORITE DOO NOVI SAD

Poslovno ime:

GREEN FLUORITE DOO NOVI SAD ZA SANACIJU REKULTIVACIJU I DRUGE USLUGE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADA

Kontakt podaci: GREEN FLUORITE

Lokacija:

Novi Sad - grad

Mesto:

Novi Sad

Adresa:

Hadži Ruvimova 52 1. sprat, 2

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

11.5.2015

Šifra delatnosti:

Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom - 3900

PIB:

108980553

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dragana Deronjić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Dragana Deronjić , udeo: 100 %

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

170-0030024183001-71