Grane delatnosti

Akvakulture
Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Bežične telekomunikacije
Cevovodni transport
Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
Delatnost agencija za zapošljavanje
Delatnost bolnica
Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Delatnost holding kompanija
Delatnost kampova, auto - kampova i kampova za turističke prikolice
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca
Delatnost pozivnih centara
Delatnost privatnog obezbeđenja
Delatnost putničkih agencija i tur - operatora
Delatnost sindikata
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
Dovršavanje tekstila
Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
Državna uprava, ekonomska i socijalna politika
Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale
Eksploatacija kamenog uglja i antracita
Eksploatacija lignita i mrkog uglja
Eksploatacija ostalih ruda i kamena
Eksploatacija ostalih ruda metala
Eksploatacija ruda gvožđa
Eksploatacija sirove nafte
Emitovanje radio - programa
Fotografske usluge
Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
Gajenje sadnog materijala
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Gajenje višegodišnjih biljaka
Hoteli i sličan smeštaj
Instalacioni radovi u građevinarstvu
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko - tehnološkim naukama
Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Istražne delatnosti
Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
Izdavanje softvera
Izgradnja brodova i čamaca
Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
Izgradnja ostalih građevina
Izgradnja puteva i železničkih pruga
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
Iznajmljivanje i lizing motornih vozila
Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Kablovske telekomunikacije
Kancelarijsko - administrativne i pomoćne delatnosti
Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
Kinematografska i televizijska produkcija
Kockanje i klađenje
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Livenje metala
Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
Medicinska i stomatološka praksa
Menadžerski konsultantski poslovi
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Monetarno posredovanje
Montaža industrijskih mašina i opreme
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Obavezno socijalno osiguranje
Obrada i prevlačenje metala, mašinska obrada metala
Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti, veb - portali
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Održavanje i popravka motornih vozila
Organizovanje sastanaka i sajmova
Osiguranje
Osnovno obrazovanje
Ostala socijalna zaštita bez smeštaja
Ostala specijalizovana trgovina na veliko
Ostala zdravstvena zaštita
Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Ostale informacione uslužne delatnosti
Ostale lične uslužne delatnosti
Ostale prerađivačke delatnosti
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Ostale telekomunikacione delatnosti
Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
Ostali kopneni prevoz putnika
Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
Ostali smeštaj
Ostali specifični građevinski radovi
Ostalo obrazovanje
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Penzijski fondovi
Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države
Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
Pomoćne obrazovne delatnosti
Pomorski i priobalni prevoz putnika
Pomorski i priobalni prevoz tereta
Ponovna upotreba materijala
Popravka i montaža mašina i opreme
Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Popravka računara i komunikacione opreme
Poslovanje nekretninama za naknadu
Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
Poštanske aktivnosti javnog servisa
Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
Prateće aktivnosti u saobraćaju
Pravni poslovi
Predškolsko obrazovanje
Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa
Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
Prerada i konzervisanje voća i povrća
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Prevođenje i usluge tumača
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Proizvodnja aparata za domaćinstvo
Proizvodnja baterija i akumulatora
Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Proizvodnja borbenih vojnih vozila
Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
Proizvodnja celuloze, papira i kartona
Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih
Proizvodnja derivata nafte
Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije
Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča
Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
Proizvodnja farmaceutskih preparata
Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima
Proizvodnja gotove hrane za životinje
Proizvodnja građevinskih materijala od gline
Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
Proizvodnja komunikacione opreme
Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
Proizvodnja mašina opšte namene
Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata, proizvodnja satova
Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
Proizvodnja metalnih konstrukcija
Proizvodnja mlečnih proizvoda
Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja muzičkih instrumenata
Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta
Proizvodnja nameštaja
Proizvodnja obuće
Proizvodnja odeće, osim krznene
Proizvodnja opreme za osvetljenje
Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Proizvodnja oružja i municije
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa
Proizvodnja ostale električne opreme
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda
Proizvodnja ostalih mašina opšte namene
Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
Proizvodnja ostalih transportnih sredstava
Proizvodnja ostalog tekstila
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine
Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Proizvodnja pića
Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
Proizvodnja pletene i kukičane odeće
Proizvodnja predmeta od papira i kartona
Proizvodnja produkata koksovanja
Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame
Proizvodnja proizvoda od gume
Proizvodnja proizvoda od krzna
Proizvodnja proizvoda od plastike
Proizvodnja računara i periferne opreme
Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene
Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
Proizvodnja sportske opreme
Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
Proizvodnja tkanina
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
Proizvodnja veštačkih vlakana
Proizvodnja žičane i kablovske opreme
Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti
Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
Razrada građevinskih projekata
Reklamiranje
Reosiguranje
Rezanje i obrada drveta
Ribolov
Rušenje i pripremanje gradilišta
Sakupljanje šumskih plodova
Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Satelitske telekomunikacije
Seča drveća
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Skladištenje
Skupljanje otpada
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Snabdevanje parom i klimatizacija
Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
Specijalizovane dizajnerske delatnosti
Sportske delatnosti
Srednje obrazovanje
Štampanje i štamparske usluge
Štavljenje i dorada kože, proizvodnja putničkih i ručnih torbi i kaiševa, dorada i bojenje krzna
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
Tehničko ispitivanje i analize
Tretman i odlaganje otpada
Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
Trgovina motornim vozilima
Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo informaciono - komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo na tezgama i pijacama
Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
Trgovina na veliko informaciono - komunikacionom opremom
Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
Trgovina na veliko za naknadu
Uklanjanje otpadnih voda
Umnožavanje snimljenih zapisa
Upravljanje ekonomskim subjektom
Upravljanje fondovima
Usluge čišćenja
Usluge održavanja objekata
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Usluge sistema obezbeđenja
Usluge uređenja i održavanja okoline
Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
Uzgoj životinja
Vazdušni prevoz putnika
Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj
Vađenje prirodnog gasa
Veterinarska delatnost
Visoko obrazovanje
Završni građevinsko - zanatski radovi
Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
Železnički prevoz tereta