GRANDE FORTEZZA

Naziv:

GRANDE FORTEZZA

Skraćeno poslovno ime:

GRANDE FORTEZZA DOO TRGOVIŠTE

Poslovno ime:

GRANDE FORTEZZA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRGOVIŠTE

Kontakt podaci: GRANDE FORTEZZA

Lokacija:

Trgovište

Mesto:

Kalovo

Adresa:

Kalovo BB

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

28.3.2011

Šifra delatnosti:

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina - 6810

PIB:

107008785

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Mile Petrović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Mile Petrović , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

310-0070102037691-69

RZZO:

4000667693