GK IOANNIDES

Naziv:

GK IOANNIDES

Skraćeno poslovno ime:

GKI DOO NIŠ

Poslovno ime:

GK IOANNIDES DOO, NIŠ

Kontakt podaci: GK IOANNIDES

Lokacija:

Niš (grad)

Adresa:

Svetozara Markovića 1/40

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

12.9.2007

Šifra delatnosti:

Proizvodnja cementa - 2351

PIB:

105179033

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Georgios Ioannides

Funkcija:

Direktor