GILE-MILANOVAC

Naziv:

GILE-MILANOVAC

Skraćeno poslovno ime:

DRAGIŠA IVANOVIĆ PR GILE-MILANOVAC

Poslovno ime:

DRAGIŠA IVANOVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA GILE-MILANOVAC MILANOVAC

Kontakt podaci: GILE-MILANOVAC

Lokacija:

Žagubica

Mesto:

Milanovac

Adresa:

Milanovac BB

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

10.6.2016

Datum osnivanja:

10.6.2016

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada - 4120

PIB:

109569044

PIO:

1133652097