GAVRILO VAKIREVIĆ PR PROIZVODNjA PROIZVODA OD DRVETA BURAĐA

Poslovno ime:

GAVRILO VAKIREVIĆ PR PROIZVODNjA PROIZVODA OD DRVETA BURAĐA

Kontakt podaci: GAVRILO VAKIREVIĆ PR PROIZVODNjA PROIZVODA OD DRVETA BURAĐA

Lokacija:

Nova Varoš

Mesto:

Burađa

Adresa:

/

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

31.5.2018

Datum osnivanja:

31.5.2018

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća - 1629

PIB:

110825942

PIO:

6163011346