FUTURISIMO d.o.o. Žabljane

Naziv:

FUTURISIMO

Poslovno ime:

FUTURISIMO d.o.o. Žabljane

Kontakt podaci: FUTURISIMO d.o.o. Žabljane

Lokacija:

Leskovac

Mesto:

Žabljane

Adresa:

Žabljane bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

10.12.2012

Šifra delatnosti:

Proizvodnja piva - 1105

PIB:

107847201

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Filip Jorgaćević

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Filip Jorgaćević , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0053700013606-69