FISH-PRODUKT

Naziv:

FISH-PRODUKT

Poslovno ime:

FISH-PRODUKT DOO, GORNJI DUBAC

Kontakt podaci: FISH-PRODUKT

Lokacija:

Lučani

Mesto:

Gornji Dubac

Adresa:

Gornji Dubac bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

26.8.2005

Šifra delatnosti:

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce - 4638

PIB:

104063044

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Brana Marinković

Funkcija:

Direktor

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

325-9500700021804-64