FIND DUKAFARM

Naziv:

FIND DUKAFARM

Skraćeno poslovno ime:

FIND DUKAFARM DOO

Poslovno ime:

FIND DUKAFARM DOO Leskovac

Kontakt podaci: FIND DUKAFARM

Lokacija:

Leskovac

Adresa:

Pana Đukića 17

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

7.7.2017

Šifra delatnosti:

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda - 2110

PIB:

110130373

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dušan Kalajdžić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Dušan Kalajdžić , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

155-0000000034489-42