FERRO AVIATION

Naziv:

FERRO AVIATION

Skraćeno poslovno ime:

Ferro Aviation d.o.o. Beograd

Poslovno ime:

Ferro Aviation društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd

Kontakt podaci: FERRO AVIATION

Lokacija:

Novi Beograd

Adresa:

Partizanske Avijacije 4

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

4.3.2016

Šifra delatnosti:

Vazdušni prevoz putnika - 5110

PIB:

109407647

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Boris Tancabelić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Boris Tancabelić , udeo: 25 %

Ime i prezime:

Milan Pribić , udeo: 25 %

Ime i prezime:

Mladen Petković , udeo: 50 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0053800025679-79