MIROSLAV SUDIMAC PR EVERVA

Naziv:

EVERVA

Skraćeno poslovno ime:

MIROSLAV SUDIMAC PR EVERVA

Poslovno ime:

MIROSLAV SUDIMAC PR POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA ŠIROKU UPOTREBU EVERVA ĐUREVAC

Kontakt podaci: MIROSLAV SUDIMAC PR EVERVA

Lokacija:

Blace

Mesto:

Đurevac

Adresa:

Đurevac -

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

30.5.2018

Datum osnivanja:

30.5.2018

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu - 9521

PIB:

110819833

PIO:

1109654887