EURO KAM-ŠPED 2010

Naziv:

EURO KAM-ŠPED 2010

Skraćeno poslovno ime:

EURO KAM-ŠPED 2010 DOO SAMOKOVO

Poslovno ime:

EURO KAM-ŠPED 2010 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SAMOKOVO

Kontakt podaci: EURO KAM-ŠPED 2010

Lokacija:

Kuršumlija

Mesto:

Samokovo

Adresa:

Samokovo bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

12.5.2010

Šifra delatnosti:

Drumski prevoz tereta - 4941

PIB:

106625683

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Miomir Kamenović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Miomir Kamenović , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0000000355207-97

RZZO:

4000399115