Etico Eco doo

Naziv:

ETICO ECO

Skraćeno poslovno ime:

Etico Eco doo

Poslovno ime:

Etico Eco doo Loznica

Kontakt podaci: Etico Eco doo

Lokacija:

Loznica

Adresa:

Đorđa Ćurčije 6

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

26.11.2012

Šifra delatnosti:

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava - 7740

PIB:

107825341

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Miloš Simić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Miloš Simić , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

275-0010229906960-37