EKO GROUP GLOBAL

Naziv:

EKO GROUP GLOBAL

Skraćeno poslovno ime:

EKO GROUP GLOBAL DOO SUBOTICA

Poslovno ime:

EKO GROUP GLOBAL DOO SUBOTICA, KORZO 7/A

Kontakt podaci: EKO GROUP GLOBAL

Lokacija:

Subotica

Adresa:

Korzo 7/A

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

8.5.2008

Šifra delatnosti:

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno - istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika - 9103

PIB:

105684590

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Rajko Vukojević

Funkcija:

Direktor

Članovi:

Ime i prezime:

Ivana Mikloš , udeo: 100 %

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

355-0000001124687-18