DVD-MATICA CENTAR

Naziv:

DVD-MATICA CENTAR

Skraćeno poslovno ime:

DVD-MATICA CENTAR DOO BEOGRAD, ZEMUN

Poslovno ime:

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA I USLUGE DVD-MATICA CENTAR DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Kontakt podaci: DVD-MATICA CENTAR

Lokacija:

Zemun

Adresa:

22 Oktobra 27

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

8.2.2006

Šifra delatnosti:

Delatnost vatrogasnih jedinica - 8425

PIB:

104301556

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dušan Novaković

Funkcija:

Direktor

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

265-1660310003286-98