DUKI MP KOP

Naziv:

DUKI MP KOP

Poslovno ime:

DRAGAN DIMITRIJEVIĆ PR EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA I PESKA I PROIZVODNJA VEŠTAČKIH ĐUBRIVA I OSTALIH JEDINJENJA DUKI MP KOP MALO BAVANIŠTE

Kontakt podaci: DUKI MP KOP

Lokacija:

Kovin

Mesto:

Malo Bavanište

Adresa:

Vuka Karadžića 29

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

20.10.2016

Datum osnivanja:

20.10.2016

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina - 0812

PIB:

109751172