DRAMAN DOO TOPOLA, BOŽUNJA BB

Naziv:

DRAMAN

Skraćeno poslovno ime:

DRAMAN DOO TOPOLA, BOŽUNJA BB

Poslovno ime:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DRAMAN DOO BOŽURNJA

Kontakt podaci: DRAMAN DOO TOPOLA, BOŽUNJA BB

Lokacija:

Topola

Mesto:

Božurnja

Adresa:

Božurnja bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

29.4.2008

Šifra delatnosti:

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem - 7022

PIB:

105575325

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dragan Manojlović

Funkcija:

Direktor

Članovi:

Ime i prezime:

Dragan Manojlović , udeo: 100 %