DOMAĆE PILE

Naziv:

DOMAĆE PILE

Poslovno ime:

POLjOPRIVREDNA ZADRUGA DOMAĆE PILE Kragujevac-Velika Sugubina

Kontakt podaci: DOMAĆE PILE

Lokacija:

Kragujevac-grad

Mesto:

Velika Sugubina

Adresa:

Velika Sugubina bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Zadruga

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

2.7.2018

Šifra delatnosti:

Mešovita poljoprivredna proizvodnja - 0150

PIB:

110898667

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Andrijana Milenković

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Aleksandra Milanović

Ime i prezime:

Zoran Vukosavljević

Ime i prezime:

Miloš Đorđević

Ime i prezime:

Mirjana Mišić

Ime i prezime:

Nedeljko Mišić

Ime i prezime:

Nenad Radivojević

Ime i prezime:

Ognjen Obradović

Ime i prezime:

Stefan Dizdarević

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0000000515495-62