DIV Energy d.o.o. Vošanovac

Naziv:

DIV ENERGY

Skraćeno poslovno ime:

DIV Energy d.o.o. Vošanovac

Poslovno ime:

DIV Energy društvo sa ograničenom odgovornošću Vošanovac

Kontakt podaci: DIV Energy d.o.o. Vošanovac

Lokacija:

Petrovac

Mesto:

Vošanovac

Adresa:

Vošanovac 138

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

19.7.2013

Šifra delatnosti:

Seča drveća - 0220

PIB:

108165736

Zakonski zastupnici:

Ime i prezime:

Dragan Ivanović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Ime i prezime:

Renata Ivanović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Dragan Ivanović , udeo: 50 %

Ime i prezime:

Renata Ivanović , udeo: 50 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

340-0000011009541-98