DF CAR TRADE

Naziv:

DF CAR TRADE

Skraćeno poslovno ime:

DF CAR TRADE DOO

Poslovno ime:

DF CAR TRADE DOO LOZNICA

Kontakt podaci: DF CAR TRADE

Lokacija:

Loznica

Mesto:

Brnjac

Adresa:

Brnjac BB

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

20.6.2017

Šifra delatnosti:

Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima - 4511

PIB:

110104811

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dragan Filipović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Dragan Filipović , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

205-0000000247500-26