ZEKRIJA HADROVIĆ PREDUZETNIK DARIS 2017

Naziv:

DARIS 2017

Skraćeno poslovno ime:

ZEKRIJA HADROVIĆ PREDUZETNIK DARIS 2017

Poslovno ime:

ZEKRIJA HADROVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA PIĆEM I HRANOM DARIS 2017 NOVI PAZAR

Kontakt podaci: ZEKRIJA HADROVIĆ PREDUZETNIK DARIS 2017

Lokacija:

Tutin

Mesto:

Morani

Adresa:

Morani bb

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

6.6.2017

Datum osnivanja:

6.6.2017

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom - 4711

PIB:

110084025

PIO:

1164681080