CLEAR ENERGY CENTRE

Naziv:

CLEAR ENERGY CENTRE

Skraćeno poslovno ime:

CLEAR ENERGY CENTRE d.o.o.

Poslovno ime:

CLEAR ENERGY CENTRE d.o.o. BUJANOVAC-VOGANCE

Kontakt podaci: CLEAR ENERGY CENTRE

Lokacija:

Bujanovac

Mesto:

Vogance

Adresa:

1

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

7.7.2017

Šifra delatnosti:

Proizvodnja električne energije - 3511

PIB:

110129821

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Blaženka Marjanović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Blaženka Marjanović , udeo: 40 %

Ime i prezime:

Branislav Nedeljković , udeo: 20 %

Ime i prezime:

Saša Živković , udeo: 40 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

155-1000000064310-57