CHARBON COMPANY

Naziv:

CHARBON COMPANY

Skraćeno poslovno ime:

DOO CHARBON COMPANY

Poslovno ime:

DOO CHARBON COMPANY Grljan-Avramica

Kontakt podaci: CHARBON COMPANY

Lokacija:

Zaječar

Adresa:

Generala Gambete 82/3

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

25.4.2013

Šifra delatnosti:

Eksploatacija kamenog uglja i antracita - 0510

PIB:

108046678

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Philippe Jules Augustin Ghisl Wautelet

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Eric Yoland Rene Bricoult , udeo: 50 %

Ime i prezime:

Philippe Jules Augustin Ghisl Wautelet , udeo: 50 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

275-0010222408251-21