CEKIĆ PAK DOO

Naziv:

CEKIĆ PAK

Skraćeno poslovno ime:

CEKIĆ PAK DOO

Poslovno ime:

CEKIĆ PAK DOO LESKOVAC-GRDANICA

Kontakt podaci: CEKIĆ PAK DOO

Lokacija:

Leskovac

Mesto:

Grdanica

Adresa:

/ /

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

14.5.2014

Šifra delatnosti:

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani - 1084

PIB:

108525565

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Bojan Cekić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Bojan Cekić , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

275-0010225400777-84