Kontakt podaci: BOŠKO ČORBIĆ PR AGENCIJA ZA USLUGE UREĐENjA I ODRŽAVANjA OKOLINE I OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANjU ČAJETINA

Nema upisanih brojeva telefona

Nema upisanu web adresu / internet sajt

Nema upisane email adrese

Lokacija:

Čajetina

Adresa:

Kralja Aleksandra Karađorđevića 21