BIEMME INTERNATIONAL

Naziv:

BIEMME INTERNATIONAL

Skraćeno poslovno ime:

BIEMME international doo

Poslovno ime:

BIEMME international društvo sa ograničenom odgovornošću Šabac

Kontakt podaci: BIEMME INTERNATIONAL

Lokacija:

Šabac

Adresa:

Beogradski put bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

18.2.2015

Šifra delatnosti:

Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda - 2342

PIB:

108865173

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Antonella Pin

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Antonella Pin , udeo: 50 %

Ime i prezime:

Mirela Coman , udeo: 50 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

170-0030032952001-53