BEST BRIQUETTE

Naziv:

BEST BRIQUETTE

Skraćeno poslovno ime:

Best Briquette d.o.o. Murgaš-Ub

Poslovno ime:

Privredno društvo Best Briquette d.o.o. Murgaš-Ub

Kontakt podaci: BEST BRIQUETTE

Lokacija:

Ub

Mesto:

Murgaš

Adresa:

Murgaš BB

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

21.5.2018

Jezik:

Best Briquette Ltd. Murgaš-Ub

Šifra delatnosti:

Eksploatacija lignita i mrkog uglja - 0520

PIB:

110791802

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dušan Pankeričan

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Dušan Pankeričan , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

170-0030038679002-78