BEOHOM LINE

Naziv:

BEOHOM LINE

Skraćeno poslovno ime:

BEOHOM LINE DOO ŽAGUBICA

Poslovno ime:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOHOM LINE DOO ŽAGUBICA

Kontakt podaci: BEOHOM LINE

Lokacija:

Žagubica

Mesto:

Vukovac

Adresa:

Vukovac bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

14.6.2011

Šifra delatnosti:

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena - 2370

PIB:

107122510

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Milisav Branković

Funkcija:

Direktor

Članovi:

Ime i prezime:

Milisav Branković , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

205-0070100486480-02

RZZO:

4000743429