BANAT D&J

Naziv:

BANAT D&J

Skraćeno poslovno ime:

DUŠKO PONORAC PR BANAT D&J

Poslovno ime:

DUŠKO PONORAC PR PODOPOLAGAČKA RADNJA BANAT D&J IDVOR

Kontakt podaci: BANAT D&J

Lokacija:

Kovačica

Mesto:

Idvor

Adresa:

Jaše Tomića 1

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

30.3.2017

Datum osnivanja:

30.3.2017

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Postavljanje podnih i zidnih obloga - 4333

PIB:

109970880

PIO:

3220657013