AMI-ENERGETIKA

Naziv:

AMI-ENERGETIKA

Skraćeno poslovno ime:

AMI-ENERGETIKA D.O.O.

Poslovno ime:

AMI-ENERGETIKA D.O.O. KORAĆEVAC

Kontakt podaci: AMI-ENERGETIKA

Lokacija:

Leskovac

Mesto:

Koraćevac

Adresa:

/ /

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

19.6.2015

Šifra delatnosti:

Proizvodnja električne energije - 3511

PIB:

109034975

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Aleksandar Ignjatović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Aleksandar Ignjatović , udeo: 100 %

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

170-0030024632001-13