ALEXANA DOO GRANICE

Naziv:

ALEXANA

Skraćeno poslovno ime:

ALEXANA DOO GRANICE

Poslovno ime:

ALEXANA DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE GRANICE

Kontakt podaci: ALEXANA DOO GRANICE

Lokacija:

Mladenovac

Mesto:

Granice

Adresa:

Lukovići 16

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

29.12.2009

Šifra delatnosti:

Ponovna upotreba razvrstanih materijala - 3832

PIB:

106418601

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Mirko Jeremić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Mirko Jeremić , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0000000394603-55

RZZO:

4000247793