ALEKSANDRIĆ

Naziv:

ALEKSANDRIĆ

Skraćeno poslovno ime:

ALEKSANDRIĆ DOO DEČANI

Poslovno ime:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO, MALO I USLUGE ALEKSANDRIĆ DOO DEČANI - JASIĆ

Kontakt podaci: ALEKSANDRIĆ

Lokacija:

Dečani

Mesto:

Jasić

Adresa:

Jasić bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

11.6.2007

Šifra delatnosti:

Nespecijalizovana trgovina na veliko - 4690

PIB:

105034924

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Zeqe Jasiqi

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Zeqe Jasiqi , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

265-1060310000549-57