AKVALINK DOO

Naziv:

AKVALINK

Skraćeno poslovno ime:

AKVALINK DOO

Poslovno ime:

AKVALINK DOO Ljubovija

Kontakt podaci: AKVALINK DOO

Lokacija:

Ljubovija

Adresa:

Stojana Čupića bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

22.11.2017

Šifra delatnosti:

Proizvodnja električne energije - 3511

PIB:

110338686

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Maja Petrović-Gajinović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Maja Petrović-Gajinović , udeo: 100 %