AKU SRB DOO ŠIMANOVCI

Naziv:

AKU SRB

Poslovno ime:

AKU SRB DOO ŠIMANOVCI

Kontakt podaci: AKU SRB DOO ŠIMANOVCI

Lokacija:

Pećinci

Mesto:

Šimanovci

Adresa:

Dečka BB

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

19.3.2018

Šifra delatnosti:

Proizvodnja obuće - 1520

PIB:

110631524

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Paolo Bordin

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

170-0030038190320-66