AIRMARK GSA

Naziv:

AIRMARK GSA

Skraćeno poslovno ime:

Airmark GSA d.o.o.

Poslovno ime:

Airmark GSA d.o.o. Beograd-Novi Beograd

Kontakt podaci: AIRMARK GSA

Lokacija:

Novi Beograd

Adresa:

Vladimira Popovića 38-40

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

15.3.2017

Šifra delatnosti:

Vazdušni prevoz tereta - 5121

PIB:

109946698

Zakonski zastupnici:

Ime i prezime:

Alper Arat

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Ime i prezime:

Hakan Erman

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Alper Arat , udeo: 50 %

Ime i prezime:

Hakan Erman , udeo: 50 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

155-1000000064718-94