AGRO HERC DB

Naziv:

AGRO HERC DB

Skraćeno poslovno ime:

AGRO HERC DB DOO

Poslovno ime:

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge AGRO HERC DB DOO Beograd-Palilula

Kontakt podaci: AGRO HERC DB

Lokacija:

Palilula

Adresa:

Uralska 46

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

16.5.2017

Šifra delatnosti:

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća - 1039

PIB:

110038658

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Jovica Stojanović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Jovica Stojanović , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

205-0070100486839-89