ADVANCE SEED

Naziv:

ADVANCE SEED

Skraćeno poslovno ime:

ADVANCE SEED DOO SUBOTICA

Poslovno ime:

ADVANCE SEED DOO SUBOTICA

Kontakt podaci: ADVANCE SEED

Lokacija:

Subotica

Adresa:

Čantavirski Put bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

7.9.2006

Šifra delatnosti:

Dorada semena - 0164

PIB:

104610592

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Johann Karall

Funkcija:

Direktor

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

265-1000000049229-95