ACA RASVETA

Naziv:

ACA RASVETA

Poslovno ime:

ALEKSANDAR ŽIVANOVIĆ PR RADNjA ZA POSTAVLjANjE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ACA RASVETA TABANOVAC

Kontakt podaci: ACA RASVETA

Lokacija:

Petrovac

Mesto:

Tabanovac

Adresa:

Tabanovac -

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

3.2.2017

Datum osnivanja:

3.2.2017

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Postavljanje električnih instalacija - 4321

PIB:

109890365

PIO:

1167656964