ABK DOO BOGATIĆ

Naziv:

ABK

Skraćeno poslovno ime:

ABK DOO BOGATIĆ

Poslovno ime:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ABK DOO, BOGATIĆ

Kontakt podaci: ABK DOO BOGATIĆ

Lokacija:

Bogatić

Adresa:

Mačvanska 1

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

10.9.2005

Šifra delatnosti:

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina - 0812

PIB:

104088566

Zakonski zastupnici:

Ime i prezime:

Rudolf Leo Candussi

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Ime i prezime:

Budimir Paunić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Lorinc Kerner , udeo: 0,01 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

165-0000000004749-57