ABC SPORT d.o.o.

Naziv:

ABC SPORT

Skraćeno poslovno ime:

ABC SPORT d.o.o.

Poslovno ime:

Društvo za sport rekreaciju i turizam ABC SPORT d.o.o. SMEDEREVO

Kontakt podaci: ABC SPORT d.o.o.

Lokacija:

Smederevo

Adresa:

Revolucije 89, L2

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

7.8.2014

Šifra delatnosti:

Delatnost sportskih objekata - 9311

PIB:

108624402

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Jovana Savić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

105-0000002182491-56