AB PLAST DOO

Naziv:

AB PLAST

Skraćeno poslovno ime:

AB PLAST DOO

Poslovno ime:

AB PLAST DOO PIROT

Kontakt podaci: AB PLAST DOO

Lokacija:

Pirot

Mesto:

Poljska Ržana

Adresa:

Poljska Ržana /

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

13.12.2013

Šifra delatnosti:

Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo - 2223

PIB:

108337720

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Boban Aleksov

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Boban Aleksov , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

220-0000000132096-49